Vrijwilliger worden ?

Tijdens onze activiteiten kunnen we alle hulp gebruiken om er telkens een unieke dag voor onze Angels van te maken.

Geïnteresseerd of vragen?

vzw Angelman Syndroom België
Kapelleberg 23, 2430 Eindhout
post@angelmansyndroom.be
0475 75 27 82 (voorzitter Peter Sel)
0473 34 17 10 (secretaris Nina Greveraars)

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling en spraak zijn twee verschillende begrippen.

De meeste kindjes ontwikkelen weinig of geen spraak. Hier is wel een verschil te merken tussen de verschillende genotypes. Bij kindjes met een deletie blijft spraak vaak beperkt tot een aantal woordjes. Soms gebruiken ze wel verschillende klanken om iets aan te duiden. Logopedie kan helpen om de mondmotoriek te versterken. Het gebruik van praatknoppen kan helpen om hun eigen stem te ontdekken en beter onder controle te krijgen.

Taalontwikkeling is zeker wel aanwezig. Het is belangrijk om die zo goed mogelijk te stimuleren. Samen boekjes, kleurrijke prentenkaarten en fotoboekjes bekijken en benoemen, liedjes luisteren, … Kinderen met Angelman Syndroom worden vaak afgeleid door details, bijvoorbeeld reflecties in papier of een zachte kaft om op te bijten. Als het de bedoeling is om hun aandacht te houden op de inhoud van de foto’s of boekjes, helpt het soms om een rustig plekje op te zoeken of het te integreren in een ritueel, zoals voor het slapengaan.

Naarmate de kinderen ouder worden en hun taalbegrip groeit, is het belangrijk om er op toe te zien dat ze voldoende betrokken worden bij gesprekken. Mensen die hen niet goed kennen, zullen de neiging hebben persoonlijke zaken te bespreken op ongepaste momenten of hen zelfs helemaal niet te betrekken tijdens een gesprek dat over het kind of de volwassen patiënt gaat. Dit kan frustraties oproepen en gedragsproblemen veroorzaken.

De taalontwikkeling is een troef, wij als ouders en hulpverleners moeten er gebruik van maken!

Lid van ASA

Angelman Syndroom België VZW is lid van Angelman Syndrome Alliance.